svan_1

Välkommen till Samordningsförbundet Sydöstra Skåne

FINSAM(finansiell samordning) är en samverkansmodell och en metod för kommunerna, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i sydöstra Skåne att ge den enskilde medborgaren förutsättningar att förbättra sina möjligheter till egen försörjning.

Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på medborgare som behöver samordnat stöd från två eller flera av förbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov.

Syftet med förbundets insatser är att individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och undvika onödig rundgång mellan myndigheter. I förbundets uppdrag ligger även att utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter och bidra till en effektivare resursanvändning.

”Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas”

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Lagstiftning

Lagen om finansiell samordning, Lag 2003:1210, trädde i kraft den första januari 2004.

Gemensam Kompetensutveckling

FINSAM Sydöstra Skåne bjuder in till Gemensam Kompetensutveckling för anställda i förbundets medlemsorganisationer i form av föreläsningar, workshops och seminarier.
Läs mer här >>

Rulla till toppen
Scroll to Top