Uppföljning

        roll

 SUS
Uppföljning sker kontinuerligt, i alla rehabiliteringsinsatser finansierade av FINSAM, både av verksamheter och av brukare i insatser.
SUS är en förkortning av ”sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet”. Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för samverkan.

De uppgifter som registreras in i SUS används även för att återrapportera till departement och regering, vanligtvis två gånger om året. I SUS registreras individinriktade insatser med deltagare och samverkansbyggande insatser mellan förbundens medlemmar.

Tertialrapportering
Uppföljning av verksamheten och ekonomin i samordningsförbund sker i form av delårsrapporter två gånger per år – efter den 30 april och efter den 30 september.

Rapportering av tertial tre redovisas i samband med årsrapport och årsbokslut. Se under fliken Dokument.

Årsrapport
Årsrapport med årsbokslut revideras vid slutrevision av statens, regionens och kommunernas revisorer. Se under fliken Dokument.

      Slutrapport/Utvärdering

ASKing slutrapport utvärdering av insatser i SÖS

 Maria Skåne Sydost

Rulla till toppen
Scroll to Top