Processer

left

På den här sidan presenteras nystartade samverkansprocesser som helt eller devis finansieras av samordningsförbundet.

Pågående samverkansprocesser

Pågående insatser under 2023

Samordningsförbundet har fattat beslut om att finansiera nedanstående insatser under 2022, Mariamottagningen tom 2022-06-30 samt ESF IRIS Möjligheternas Väg tom 2023-02-29.

Mariamottagningen

Maria Mottagningen startade sin verksamhet i maj 2019. Verksamheten är tänkt att finansieras genom Sydöstra Skånes samordningsförbund tom juni 2022.

Ansvaret för stöd och behandling vid drogproblematik är uppdelat mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Inom hälso- och sjukvården finns det dessutom olika uppdrag för olika delar av problematiken som delas mellan olika verksamheter. För den unge och dess anhöriga saknas det således en tydlig ingång var de kan vända sig och för verksamheterna innebär den rådande uppdelningen av ansvar att insatser inte alltid är synkroniserade för att ge den unge och dess närstående rätt stöd och behandling i rätt tid utifrån deras behov. Både nationell och regionalt har det konstaterats att otydligheten mellan huvudmännens uppdrag och ansvar kan drabba den enskilde och dess närstående i form av bristande samordning mellan insatser och onödig väntan på stöd och behandling.

Mariamottagningen bidrar med:

  • en gemensam lättillgänglig ingång till vård- och stödsystemet för barn, unga vuxna och närstående
  • att det integrerade arbetssättet på mottagningen möjliggör samtidiga insatser för att bättre hantera barn och unga vuxnas komplexa situation
  • effektivare arbetssätt genom bättre samordning som skapar högre tillgänglighet till bedömningar och insatser.
  • ett förebyggande arbete inom SÖSK-regionen där Mariamottagningen kan vara en sammanhållande faktor.

Fakta Maria Skåne sydost

Maria Skåne sydost är en öppenvårdsmottagning för alla som är upp till 25 år, och som upplever bekymmer eller problem kopplade till alkohol eller droger. Vi bistår med stöd och kostnadsfri information, rådgivning och behandling för dig och dina anhöriga som i första hand är bosatta i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo.

Initiativet till kontakt med Maria Skåne sydost kan tas av ungdomen själv, föräldrar, socialtjänsten, skolan, sjukvård eller andra vuxna. All kontakt med oss är frivillig.

Mottagningen är en integrerad verksamhet vilket innebär att både kommun och region Skåne arbetar tillsammans. Detta gör att vi enklare kan få en helhetsbild av besökarens behov. På mottagningen kan man träffa socionom, sjuksköterska, behandlare och läkare.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss på telefon: 0411-57 74 55.

Det går också bra att maila dina frågor till oss på: mariamottagning@ystad.se.

Mottagningstelefonen är öppen:

  • Måndag – torsdag 08:30 – 16:00
  • Fredag 08:30 – 14:00

Satellitmottagningar  Har du svårt att ta dig till Ystad? Vi finns även tillgängliga för föranmälda besök i Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. Kontakta oss för mer information.

Drop in Vi erbjuder även Drop-in på onsdagar kl 16:00-18:00. Dessa besök behöver inte föranmälas. Vi finns en trappa upp på Nils Ahlins gata 1 i Ystad (på Regementsområdet).

Remiss Du som arbetar med vår målgrupp kan remittera till oss. Det som är viktigt att tänka på är att ni har personens samtycke (vårdnadshavares om personen är under 18 år), att rätt kontaktuppgifter anges i remissen samt att ni beskriver personens bekymmer och egen inställning till kontakten med oss. Glöm heller inte att skriva vårdnadshavares uppgifter om personen är under 18 år.

Remissen skickas till: Maria Skåne sydost, Nils Ahlins gata 1, 271 39 Ystad

Fokus på praktisk svenska och språkutveckling på praktikplatsen

Syftet med projektet är att utveckla en undervisningsmodell för SFI-elever som inte gör någon progression i sina SFI-studier.

Målgruppen som är i fokus har oftast en kort skolgång bakom sig och har därför haft svårigheter att tillgodogöra sig svenska genom en traditionell SFI-undervisning.

Projektet är en samverkan mellan FINSAM, Arbetsförmedlingen Östra Skåne, Vuxenutbildningen Ystad, Arbetsmarknadsenheterna i Ystad och i Tomelilla.

Projektets långsiktiga mål är att deltagarna ska utveckla sin svenska och att praktiken eventuellt ska leda till en anställning. Den ”praktiska” delen av det svenska språket är central för att göra deltagarna mer anställningsbara eftersom forskning visar att om man kopplar språket till ett yrke där man ser ”nyttan” med att lära sig svenska befästs språkkunskaperna bättre.

En annan viktig framgångsfaktor är motivation och den kan vi få om vi upplever meningsfullhet och sammanhang (KASAM), alltså ”rätt praktikplats till rätt deltagare” blir en drivande ”motivator” både när det gäller progression i språket och göra deltagarna mer rustade inför arbetslivet enligt Malin Brander, språkutvecklare på arbetsmarknadsavdelningen, Malmö stad.

Deltagare till projektet kan remitteras både från deltagande kommuner och Arbetsförmedlingen.

Hur man ansöker finansiering till nya processer

Rulla till toppen
Scroll to Top